POLARISBS SPECIFIČNI MODULI

MODULI PO MERI VAŠEG POSLOVANJA

Specifični moduli PolarisBS su osmišljeni za specifične potrebe različitih poslovnih procesa. Pronađite onaj koji olakšava i ubrzava Vaš posao.

MODUL ZA VOĐENJE EVIDENCIJE (JAVNIH) NABAVKI

BRZO I JEDNOSTAVNO SASTAVLJANJE GODIŠNJEG PLANA NABAVKI, PREGLED NJEGOVE REALIZACIJE, UZ EVIDENTIRANJE I PRAĆENJE RELEVANTNIH UGOVORA.

Obiman i važan posao sada možete obaviti brže i jednostavnije uz PolarisBS modul za vođenje evidencije (javnih) nabavki.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

 • Specijalni moduli
  Jednostavno sastavljanje godišnjeg plana (javnih) nabavki
 • Specijalni moduli
  Precizno praćenje njegove realizacije
 • Specijalni moduli
  Grupisanje artikala po partijama (nabavnim grupama)
 • Specijalni moduli
  Evidentiranje zahteva za nabavku
 • Specijalni moduli
  Pregledno evidentiranje i praćenje realizacije ugovora za javne nabavke
 • Specijalni moduli
  Trenutnu kontrolu raspoloživih i planiranih sredstava za period koji odaberete (po kvartalima ili za celu godinu), po partijama
 • Specijalni moduli
  Modul možete povezati sa drugim modulima PolarisBS-a, a može funkcionisati i samostalno, u zavisnosti od vaših potreba

ŠTA DOBIJATE?

 • Preciznost i sigurnost
 • Preglednost
 • Zahteve i ugovore na dohvat ruke
 • Povećanu produktivnost i uštedu vremena
 • Transparentnost i jasniju procenu
 • Potpuniju kontrolu nad sredstvima kojima raspolažete

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko se bavite poslom koji zahteva često realizovanje nabavki, ovaj modul pohranjuje svu relevantnu dokumentaciju, a čitav proces sprovođenja nabavki čini jednostavnijim i efikasnijim. Uz evidentiranje ugovora, zahteva i pregled sredstava, javne nabavke sprovodite uz veći stepen preglednosti i značajnu uštedu vremena.

Glomazni sistemi, mnoštvo informacija, spor protok podataka?

Preuzmite BESPLATNO e-brošuru

Saznajte kako da javna preduzeća posluju efikasno i bez smetnji uz PolarisBS module za upravljanje komunalnim uslugama

PREUZMI

Brosura
Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

MODUL ZA OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA

PRECIZAN, PREGLEDAN I BRZ OBRAČUN RAZLIČITIH KOMUNALNIH USLUGA

Ovo je modul koji možete koristiti kako za fizička tako i za pravna lica, za precizne obračune i preglednu potrošnju.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

 • Specijalni moduli
  Jednostavan, brz i precizan obračun svih vrsta komunalnih usluga
 • Specijalni moduli
  Potpuna i precizna evidencija fizičkih i pravnih lica, uz evidenciju svih merila i njihove potrošnje
 • Specijalni moduli
  Raspoređivanje potrošnje zajedničkih merila po jasno definisanom ključu
 • Specijalni moduli
  Kartoni analitike sa jasno sistematizovanim podacima
 • Specijalni moduli
  Izrada pojedinačnih ili zbirnih izveštaja koji se mogu odmah štampati
 • Specijalni moduli
  Redovan i pregledan obračun potrošnje gasa
 • Specijalni moduli
  Obračun troškova koji se tiču iznošenja smeća
 • Specijalni moduli
  Mesečno ili periodično obračunavanje potrošnje vode
 • Specijalni moduli
  Obračun potrošnje toplotne energije
 • Specijalni moduli
  Obračun troškova za stanove ili poslovne prostorije
 • Specijalni moduli
  Obračun za gradsko građevinsko zemljište
 • Specijalni moduli
  Obračun za zaštitu životne sredine
 • Specijalni moduli
  Jednostavno štampanje različitih vrsta obračuna (za fizička ili pravna lica)
 • Specijalni moduli
  Slanje opomena koje možete izraditi prema različitim kriterijumima (iznos, procenat naplate, vrsta obračuna, grupa korisnika…)
 • Specijalni moduli
  Očitavanje pomoću mobilnih telefona uz klasično očitavanje sa čitačkim listama
 • Specijalni moduli
  Dalji izvoz podataka u .xls ili .txt format
 • Specijalni moduli
  Povezanost sa Glavnom knjigom, Robnim knjigovodstvom, programom za Šalter i Obračunom kamata

ŠTA DOBIJATE?

 • Mogućnost izrade različitih obračuna
 • Preciznu i lako dostupnu evidenciju
 • Fleksibilnost
 • Efikasnost
 • Preglednost potrošnje
 • Povezanost sa drugim Polaris BS modulima

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ako imate potrebu za višestrukom izradom obračuna, za fizička ili pravna lica, za jednog klijenta ili grupu klijenata, ovaj modul vam pomaže da grupišete klijente, da ih birate po različitim parametrima i obaveštavate o njihovim zaduženjima. Obiman i složen proces elegantno funkcioniše zahvaljujući ovom modulu. Svi podaci su vam pri ruci, a obračuni, opomene i izveštaji se brzo i precizno izrađuju.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

ANDROID APLIKACIJA ZA OČITAVANJE VODOMERA/GASOMERA/KALORIMERA

ČITAČKE LISTE ZA VAŠ VODOMER/GASOMER/KALORIMER U ELEKTRONSKOM OBLIKU, SA PRECIZNIM PODACIMA KOJI SE IZUZETNO BRZO OBRAĐUJU

Pomoću ove aplikacije dolazite do preciznih očitavanja bez grešaka, uz bržu obradu podataka i lakše fakturisanje.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

 • Specijalni moduli
  Snabdevanje čitača čitačkim listama u elektronskom obliku
 • Specijalni moduli
  Precizno evidentiranje podataka o mernim mestima i prethodnom očitavanju
 • Specijalni moduli
  Kontrolu aktuelnog unosa
 • Specijalni moduli
  Prikaz aktuelne potrošnje
 • Specijalni moduli
  Unošenje podataka u aplikaciju na mobilnom telefonu, čak i u situacijama kada nema interneta ili SIM kartice
 • Specijalni moduli
  Integraciju sa modulom za obračun komunalnih usluga i drugim modulima PolarisBS-a
 • Specijalni moduli
  Samostalan rad aplikacije ili povezanost sa drugim ERP-om

ŠTA DOBIJATE?

 • Preciznost
 • Efikasnost i uštedu vremena
 • Prilagodljivost
 • Otklanjanje grešaka prilikom očitavanja
 • Značajno bržu obradu podataka i fakturisanja

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko tražite precizan, pouzdan i brz način za očitavanje podataka koji vam prezentuje aktuelno stanje uz mogućnost da se posao obavi bez grešaka za što kraće vreme, ova aplikacija vam to omogućava.

POLARISBS MODULE MOŽETE KORISTITI ZASEBNO ILI U KOMBINACIJI KOJA JE VAŠOJ KOMPANIJI NAJPOTREBNIJA

MODUL ZA EVIDENCIJU PIJAČNIH JEDINICA

PRECIZNA I EFIKASNA EVIDENCIJA SVIH PIJAČNIH JEDINICA UZ SVE PODATKE O ZAKUPIMA ILI REZERVACIJAMA KOJI SU VAM POTREBNI ZA NESMETANO FUNKCIONISANJE I POTPUNU KONTROLU

Uz ovaj modul imate na raspolaganju program za precizno i potpuno evidentiranje podataka koji se tiču pijačnih jedinica i njihovih korisnika.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

 • Specijalni moduli
  Evidenciju svih pijačnih jedinica
 • Specijalni moduli
  Evidentiranje periodičnih zakupa ili rezervacija
 • Specijalni moduli
  Evidentiranje svih relevantnih podataka o korisnicima uz pregled njihovih finansijskih kartica
 • Specijalni moduli
  Evidentiranje tipova tezgi i vrsta robe
 • Specijalni moduli
  Čuvanje i štampanje ponuda za korišćenje pijačnih jedinica
 • Specijalni moduli
  Izradu i štampu ugovora o izdavanju pijačnih mesta
 • Specijalni moduli
  Mesečno zaduživanje korisnika uz štampanje računa i izveštaja
 • Specijalni moduli
  Izradu analitičkih kartona na kojima se čuvaju podaci o zaduženjima i uplatama
 • Specijalni moduli
  Evidentiranje naplata sa pijace preko mobilnih telefona koji se nalaze kod naplatara
 • Specijalni moduli
  Precizne statističke izveštaje sistematizovane po vrstama uplate, pijačnim jedinicama ili po vrsti robe
 • Specijalni moduli
  Povezanost sa PolarisBS modulima – Glavnom knjigom, Robnim knjigovodstvom, Poreskom evidencijom i programom za Šalter

ŠTA DOBIJATE?

 • Precizan uvid o statusu svake pijačne jedinice i podacima o njenom zakupcu
 • Analitičnost
 • Efikasnost
 • Prilagodljivost
 • Povezanost i dostupnost svih informacija
 • Izvoz podataka i povezivanje sa drugim PolarisBS modulima
 • Uštedu vremena i sigurnost u poslovanju

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko želite da uredite poslovanje pijace tako da vam svi podaci o njemu budu lako dostupni i u službi vaše efikasnosti, ovaj modul menja način na koji ste do sada funkcionisali. Svi relevantni podaci su vam na dohvat ruke, uz preciznost i mogućnost njihove dalje obrade i primene.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

ANDROID APLIKACIJA ZA PODRŠKU RADA NAPLATARA I NAPLATU PIJAČARINE

JEDNOSTAVAN I PRECIZAN UVID U DINAMIKU NAPLATE NA PIJACAMA, UZ PREGLED ZADUŽENJA SVAKOG KORISNIKA PIJAČNIH USLUGA

Ovaj modul omogućava efikasniji i lakši rad naplatara na pijacama uz precizno evidentiranje naplaćenih potraživanja.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

 • Specijalni moduli
  Pripremu računa na mobilnom telefonu
 • Specijalni moduli
  Slanje računa na štampanje preko Bluetooth-a
 • Specijalni moduli
  Visoko automatizovanje rada naplatara
 • Specijalni moduli
  Izradu računa za svaki dan ponaosob na osnovu jednostavnog unosa broja tezge ili imena zakupca
 • Specijalni moduli
  Uvid u finansijski status za svaku pijačnu jedinicu
 • Specijalni moduli
  Laku korekciju pripremljenog računa
 • Specijalni moduli
  Inovativni korisnički interfejs
 • Specijalni moduli
  Izradu različitih izveštaja (dnevni fiskalni izveštaj, izveštaj po operateru ili periodu, servisni modul za fiskalni štampač i slično)
 • Specijalni moduli
  Povezanost sa centralnom bazom podataka
 • Specijalni moduli
  Lak prenos podataka
 • Specijalni moduli
  Integrisano celokupno vođenje rada na pijacama

ŠTA DOBIJATE?

 • Brži, lakši i jednostavniji rad naplatara
 • Integrisanost čitavog poslovanja
 • Preciznost i preglednost
 • Transparentniju saradnju sa korisnicima pijačnih jedinica

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ova aplikacija olakšava i automatizuje posao naplatara, a ujedno doprinosi brzoj i efikasnijoj razmeni podataka.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

MODUL ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

PRECIZNO EVIDENTIRANJE PLANA BUDŽETA, NJEGOVOG OSTVARENJA, UZ EVIDENCIJU NAKNADA I BIRAČKIH SPISKOVA

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Evidenciju i pregled ostvarenja plana budžeta
Evidenciju i obračun svih vrsta naknada
Evidenciju biračkih spiskova

ŠTA DOBIJATE?

 • Preglednost glomaznog sistema podataka
 • Efikasnost
 • Stalni uvid u ostvarivanje plana koji je izrađen
 • Finansijsku preglednost i uvid izrađenih obračuna