DODATNI MODULI POLARISBS-A

ZA JOŠ BOLJE FUNKCIONISANJE SVIH OBLASTI RADA KOMPANIJE

U zavisnosti od potreba vaše kompanije, PolarisBS vam nudi mogućnost da pronađete kombinaciju modula koja vam najviše odgovara.

MODUL ZA OBRAČUN KAMATA

AUTOMATIZUJE I UBRZAVA OBRAČUNAVANJE SVIH KAMATA U SKLADU SA PROPISIMA

Ovaj PolarisBS modul zasniva se na efikasnoj metodi kojom brzo i lako obračunavate kamate za različita dugovanja.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Obracun
OBRAČUN KAMATA U SKLADU SA PROPISIMA
Efikasno povezivanje
EFIKASNO POVEZIVANJE SA DRUGIM POLARIS BS MODULIMA ŠTO POVEĆAVA PRODUKTIVNOST VAŠIH ZAPOSLENIH
Dodatni moduli
JEDNOSTAVAN IZVOZ OBRAČUNA DO MODULA GLAVNA KNJIGA GDE SE MOŽE DALJE OBRAĐIVATI
Dodatni moduli
AUTOMATSKI I/ILI SAMOSTALAN OBRAČUN NA OSNOVU RAZLIČITIH PODATAKA

ŠTA DOBIJATE?

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul omogućava brz obračun kamata, jednostavnom metodom koja zaposlenima štedi vreme. Imate na raspolaganju komforan i elegantan način da završite obaveze ovog tipa.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

MODUL ZA VOĐENJE BLAGAJNE

VISOKO FUNKCIONALNI MODUL KOJI UBRZAVA VOĐENJE BLAGAJNE, UNAPREĐUJE EVIDENTIRANJE NALOGA I OLAKŠAVA PRENOS PODATAKA

PolarisBS modul za formiranje blagajni svih vrsta omogućava povezivanje sa drugim knjigama evidencije, uz preglednost naloga i svih bitnih podataka.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Dodatni moduli
VOĐENJE BLAGAJNE
Dodatni moduli
EVIDENTIRANJE ULAZNIH I IZLAZNIH NALOGA
Dodatni moduli
PARALELNO VOĐENJE DEVIZNE I BLAGAJNE U DINARIMA
Dodatni moduli
POVEZANOST SA KADROVSKOM EVIDENCIJOM I INTEGRACIJU SA GLAVNOM KNJIGOM
Dodatni moduli
MOGUĆNOST VOĐENJA PUTNIH NALOGA
Dodatni moduli
KLASIFIKOVANJE PO VRSTAMA BLAGAJNE
Dodatni moduli
POVEZIVANJE SA DRUGIM SISTEMOM (AKO ZA TO POSTOJI POTREBA)

ŠTA DOBIJATE?

 • Povećanu produktivnost
 • Preciznost
 • Analitičnost
 • Evidentiranje putnih naloga
 • Prilagodljivost

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul značajno ubrzava obračune i evidenciju naloga koje svaka kompanija beleži u velikom broju na dnevnom nivou. Troškovi su pregledniji, njihova sistematizacija potpunija i preciznija, a čitavo vaše poslovanje efikasnije.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i saznajte kakve promene u svom poslovanju možete očekivati uz upotrebu PolarisBS poslovnog sistema.
KONTAKTIRAJTE NAS

MODUL ZA SERVIS

SERVISNA SLUŽBA ZA 21. VEK

Ako se bavite uslužnim servisiranjem, ovaj modul je način da u svoje poslovanje uvedete red, preglednost i preciznost i tako povećate produktivnost rada.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Dodatni moduli
EVIDENCIJU SVIH PREDMETA ZA SERVISIRANJE
Dodatni moduli
PRAĆENJE REALIZACIJE SERVISNIH PROCESA KROZ SERVISNE NALOGE FORMIRAJUĆI KARTICE POPRAVKE
Dodatni moduli
POTPUNO I PRECIZNO EVIDENTIRANJE PODATAKA O VOZNOM PARKU UZ SVE BITNE PODATKE
Dodatni moduli
EVIDENTIRANJE PUTNIH NALOGA
Dodatni moduli
ANALIZU TROŠKOVA I UTROŠKA GORIVA PO VOZILIMA
Dodatni moduli
ANALIZU PO VOZAČIMA UZ PODATKE O PREĐENOJ KILOMETRAŽI, UTROŠENOM VREMENU, TROŠKOVIMA, TURAMA I DNEVNICAMA

ŠTA DOBIJATE?

 • Jednostavnu upotrebu
 • Preglednost poslovanja
 • Efikasnost
 • Preciznu evidenciju
 • Analitičnost koja vam pomaže da procenite neophodnost troškova
 • Jasan uvid u sve procese servisiranja

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ovaj modul pruža vam detaljan uvid u servisne procese uz jasnu analizu troškova. To vam pomaže da procenite koje troškove možete smanjiti, kao i da što bolje isplanirate dalje poslovne poteze.

POLARISBS MODULE MOŽETE KORISTITI ZASEBNO ILI U KOMBINACIJI KOJA JE VAŠOJ KOMPANIJI NAJPOTREBNIJA

WEB MODUL ZA PODRŠKU TERENSKOM RADU KOMERCIJALISTA

EFIKASNOST KOMERCIJALISTA I TERENSKI RAD BEZ SMETNJI

Rad komercijaliste na terenu zavisi od kvaliteta informacija kojima raspolaže. Ovaj modul funkcioniše nezavisno od toga da li vaš komercijalista koristi Android ili Windows platformu i vašem zaposlenom pruža jasan uvid u bitne informacije onda kada su mu potrebne.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Dodatni moduli
UVID U TRENUTNO STANJE ZALIHA
Dodatni moduli
LAKU I JEDNOSTAVNU ONLINE IZRADU NARUDŽBE KOJA SE KASNIJE OBRAĐUJE U POLARISBS SISTEMU
Dodatni moduli
UVID U ROBNU I FINANSIJSKU KARTICU KUPCA UZ DETALJAN UVID U PROMET I STANJE

ŠTA DOBIJATE?

Efikasan rad na terenu

Mogućnost kreiranja narudžbe na licu mesta, uz jasan uvid u zalihe i poziciju kupca čini rad vašeg komercijaliste efikasnijim i lakšim.

Povezanost zaposlenog na terenu sa drugim sektorima

Kreirana narudžbina se odmah otprema drugim sektorima vaše kompanije, zbog čega je moguće odmah preći na sledeću fazu u poslovnom procesu.

Dostupnost bitnih informacija

Uvid u prave, aktuelne informacije utiče na konkretne detalje narudžbine, zbog čega se smanjuje mogućnost da dođe do pogrešaka ili menjanja narudžbina u hodu.

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ukoliko vaša kompanija ima potrebu za terenskim radom i oslanja se na komercijaliste, ovaj modul čitav taj proces čini efikasnijim, preciznijim i elegantnijim.

Zakažite BESPLATNE konsultacije i započnite elektronsko poslovanje koje menja sva područja vašeg rada
KONTAKTIRAJTE NAS

ANDROID APLIKACIJA ZA PODRŠKU MALOPRODAJI I MAGACINSKOM POSLOVANJU

BRŽA I LAKŠA PRODAJA

Ova aplikacija unapređuje rad maloprodaje, poboljšava komunikaciju sa magacinom i daje potpunu kontrolu nad čitavim prodajnim procesom.

ŠTA OVAJ MODUL OMOGUĆAVA?

Dodatni moduli
EFIKASNO FUNKCIONISANJE MAGACINA I PRODAJE
Dodatni moduli
TRENUTNO FORMIRANJE LISTE ŽELJENIH ARTIKALA I BRZO OTPREMANJE TE LISTE NA KASU
Dodatni moduli
EVIDENTIRANJE ULAZA I IZLAZA MAGACINSKE ROBE
Dodatni moduli
VOĐENJE ONLINE INVENTARA
Dodatni moduli
DALJE PREUZIMANJE PODATAKA U POLARISBS NA OBRADU

ŠTA DOBIJATE?

Efikasniju prodaju

Bez redova, bez zastoja u prodaji, bez nezadovoljnih kupaca.

Veću kontrolu nad robnim zalihama

Pomoću ove aplikacije, promene u magacinu se evidentiraju odmah, a zatim dalje otpremaju u PolarisBS poslovni sistem koji te podatke prenosi i u drugu evidenciju kompanije.
Zahvaljujući tome, aktuelno stanje u magacinu vam je uvek poznato i dostupno, zbog čega dalje postupke možete bolje da isplanirate.

KADA DA ODABERETE OVAJ MODUL?

Ova aplikacija pomaže u kontroli većih prodajnih sistema, olakšava komunikaciju između prodavaca i kasira, a prodaju i vašu komunikaciju sa kupcima čini elegantnijom i efikasnijom. Pročitajte prednosti specijalnog modula.