POLARISBS MOĆNA POSLOVNA APLIKACIJA

KOJA TRANSFORMIŠE, INTEGRIŠE I DOPRINOSI RAZVOJU POSLOVANJA

Polaris
21. vek odlikuju tehnološke inovacije i brzina poslovanja. Raste potreba za brzim pouzdanim informacijama koje su osnova za donošenje pravih poslovnih odluka.
Polaris BS je ERP, odnosno poslovno rešenje koje omogućava jednostavno upravljanje podacima svih poslovnih funkcija u vašoj kompaniji i efikasno izveštavanje. On podržava transformaciju vašeg poslovanja, integriše ga i doprinosi razvoju vaše kompanije.

KLJUČNE PREDNOSTI POLARISBS-a

Čovek na prvom mestu
ČOVEK NA PRVOM MESTU

PolarisBS poslovni sistem povezuje sve ljude u vašoj kompaniji. Doprinosi sveukupno većoj poslovnosti, boljim poslovnim rezultatima i nadasve kvalitetnoj međuljudskoj saradnji.

Modularnost
MODULARNOST

Osnovna platforma PolarisBS-a se prema potrebama vaše kompanije obogaćuje različitim modulima, kao što su: modul za finansijsko knjigovodstvo, modul za promet roba i usluga, modul za ljudske resurse, modul za poslovno izveštavanje i mnogi drugi.

Poslovni partner
NAJBOLJI POSLOVNI PARTNER

PolarisBS nije samo proizvod, a nije ni samo usluga. On je poslovno rešenje. On postaje Vaš partner koji prati i neguje vaše poslovanje, baš kao i vi.

ŠTA SADRŽI OSNOVNA, A ŠTA PROŠIRENA VERZIJA POLARISBS-a?

OSNOVNA VERZIJA

Osnovna verzija sastoji se od modula koji olakšavaju obavljanje osnovnih administrativnih poslova vaše kompanije – knjigovodstve evidencije, proračuni i sistematizacija dokumentacije, sa ciljem uštede vašeg vremena i unapređenja produktivnosti vašeg poslovanja.
Polaris

PROŠIRENA VERZIJA

Proširenu verziju čine dodatni moduli koji se prilagođavaju poslovanju vaše kompanije u zavisnosti od toga kojom se oblašću bavite. Visoko funkcionalni moduli unapređuju specifične poslove vaše kompanije, koji možda nekim drugim kompanijama nisu potrebni, ali su presudni za vaše uspešno poslovanje.

POLARISBS U CLOUD-u – PRIKLADAN ZA KOMPANIJE RAZLIČITIH VELIČINA

U prošlosti su slična softverska rešenja bila preskupa za srednja i mala preduzeća, međutim cloud rešenja (rešenja u oblaku) su promenila tu praksu. Koncept SaaS (Software as a service – softver kao usluga), veoma složena poslovna rešenja, čini dostupnim čak i mikro kompanijama. PolarisBS kao cloud rešenje se veoma brzo i jednostavno implementira, pa vaša kompanija brzo može da oseti prednosti njegove upotrebe.
Za male i srednje kompanije, cloud rešenje PolarisBS-a nudi fleksibilnost kroz lako dodavanje novih korisnika i praćenje promena koje su posledica rasta kompanije. Kako se vaša kompanija poslovno razvija, tako se PolarisBS poslovna aplikacija prilagođava njenim potrebama.
Polaris BS
Polaris BS

POČNITE SA POLARISSB POSLOVNIM REŠENJEM

PolarisBS poslovno rešenje je softverski sistem koji se gradi u skladu sa vašim potrebama. Sastoji se iz centralnog sistema za koji se vezuju različiti softverski moduli za različite poslovne funkcije, a sve to zajedno čini jedan integrisani informacioni sistem vašeg preduzeća. Samo ovako možete kvalitetno povezati finansije, računovodstvo, prodaju, magacin, ljudske resurse, korisničku podršku i druge sektore u transparentan sistem koji omogućava neophodnu saradnju različitih poslovnih jedinica. Ovakav organizovan, ažuran sistem omogućava naprednu analitiku i kreiranje složenih izveštaja sa vizuelnim prikazima podataka. Neke funkcije su dostupne i putem mobilnih uređaja.

Uvođenje elektronskog poslovanja MOŽE biti jednostavno!

Preuzmite BESPLATNO e-brošuru

„LAKO DO ELEKTRONSKOG POSLOVANJA – POLARISBS

Saznajte sve o PolarisBS poslovnoj aplikaciji, pojedinačnim modulima i kako vas oni brzo i lako vode do elektronskog poslovanja.

PREUZMI

Brošura
ŠTA JE TAČNO ERP?

ERP je akronim za Enterprise Resource Planning (Planiranje resursa kompanije, prim. Prev.) i predstavlja jedan jako moćan poslovni alat.

POLARISBS INTEGRIŠE PROCESE SVIH POSLOVNIH FUNKCIJA KOMPANIJE

Mnogi faktori utiču na poslovanje i organizaciju rada jedne firme: inventar, ljudi, resursi, knjigovodstvo, zalihe, prodaja, upravljanje odnosima sa korisnicima/klijentima/kupcima itd. Svaka poslovna funkcija stvara određeni broj podataka i informacija.
Na najosnovnijem nivou, PolarisBS kao ERP uzima u obzir sve ove informacije i integriše ih u jednu, dobro organizovanu celinu. To znači, da na primer, knjigovodstvo i prodaja mogu da se oslone na istu bazu podataka, ali je koriste na sebi prilagođen način.
PolarisBS je baš po Vašoj meri – sve informacije su na jednom mestu, uvek u savršenom redu i uvek dostupne baš u obliku u kojem su vam potrebne.

OBLASTI KOJE POKRIVA POLARISBS

Oblasti koje PolarisBS pokriva su mnogobrojne i neophodne svakoj kompaniji, a evo i o čemu je reč:

FINANSIJSKI MENADŽMENT - Efikasno rešenje za finansijski menadžement

Kombinujte robusni sistem upravljanja finansijama sa sistemom savremenog izveštavanja (Dashboard) kako biste donosili brze pametne poslovne odluke.

UPRAVLJANJE NARUDŽBAMA - Automatizovanje procesa

Ubrzajte put od narudžbe do uplate povezivanjem prodaje, finansija i isporuke sa cenama, narudžbama i povratima.

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM - Centralizovano upravljanje proizvodnjom

Vaši proizvodi će dospevati na tržište brže i efikasnije ako u realnom vremenu imate uvid u sve procese upravljanja proizvodnjom.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA - Optimizacija funkcionisanja magacina i isporuke proizvoda na vreme uz optimalne troškove

Upravljajte zalihama i procesima logistike u realnom vremenu uz istovremeno smanjenje ukupnih troškova lagerovanja robe.

UPRAVLJANJE NABAVKAMA - Optimizacija procesa nabavke po predvidivim troškovima uz jasne procedure odobrenja

Unapredite proces nabavke i praćenja troškova koristeći plan nabavke i precizne iznose troškova. Sve ovo vam obezbeđuje veću izvesnost troškova.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA - Držite sve sektore kompanije pod kontrolom

Brzo i lako upravljajte svim informacijama o zaposlenima, svim obračunima zarada i isplata, za što efikasnije poslovanje.

KLJUČNI PRINCIP POLARISBS-A: JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Glavna odlika svih ERP sistema, pa i PolarisBS-a je jedinstvena deljena baza podataka u koju se upisuju podaci svih poslovnih funkcija, a koja se automatski ažurira prilikom unošenja bilo koje promene.
Na ovaj način, PolarisBS smanjuje mogućnost greške, jer nema ručnog unošenja podataka na više različitih mesta, automatski sinhronizuje podatke, obezbeđuje lako izveštavanje i u celini doprinosi automatizaciji vašeg kompletnog poslovanja.

POLARISSB USKLAĐUJE IZVEŠTAVANJE I AUTOMATIZACIJU

Kada im zatražite određeni izveštaj, zaposleni u različitim poslovnim jedinicama vaše kompanije bi morali da pripreme zasebne tabele i da ih kasnije nekako povežu ne bi li pripremili odgovarajući izveštaj. To zahteva mnogo vremena, a mogućnost greške je poprilična. Uz PolarisBS, takve izveštaje više niko ne mora da sastavlja „peške“.
Npr. kada prodaja vaše kompanije ubeleži narudžbu, poslovna jedinica koja priprema isporuku, može odmah da ima uvid u narudžbu i da mnogo brže odreaguje na nju bez mogućnosti greške u transferu podataka. Kada se isporuka pripremi, finansijska služba može brže i tačnije finansijski da zatvori prodajni ciklus. U toku ovog procesa, menadžer za prodaju može u celosti da prati proces od početka do kraja, što mu omogućava da na vreme reaguje ukoliko je potrebno.

POSLOVNA VREDNOST POLARISBS-A

U osnovi POLARISBS omogućava zaposlenima da efikasnije i efektivnije rade svoj posao i čini da poslovne funkcije budu maksimalno povezane u skladnu poslovnu celinu. Malo je reći kolike uštede ostvaruje kompanija, odnosno koliko brže može da se razvija bez straha od mogućeg „raspada sistema“.

Podaci u realnom vremenu
PODACI U REALNOM VREMENU

Pruža sveobuhvatan uvid u podatke u realnom vremenu, koji omogućava vašoj kompaniji da na vreme uoči moguće poteškoće i da na njih pravovremeno reaguje.

Bolja uskladjenost sa zakonima
BOLJA USKLAĐENOST SA ZAKONIMA I MANJI RIZIK

Omogućava bolju finansijsku usklađenost sa zakonskim regulativama i smanjuje poslovni rizik.

Automatizacija
AUTOMATIZACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA

Automatizuje ključne poslovne funkcije koje obuhvataju procese od prvog kontakta sa potencijalnim klijentom do generisanja finalnih finansijskih izveštaja.

Smanjenje mogucnosti greske
SMANJENJE MOGUĆNOSTI GREŠKE

Nema višestrukog unošenja istih podataka na različitim mestima, a ručne kalkulacije se smanjuju na minimum, pa je i ukupan procenat grešaka minimalan.

Kvalitetnija komunikacija sa kupcima
KVALITETNIJA KOMUNIKACIJA SA KUPCIMA

Unapređuje odnos sa korisnicima/kupcima/klijentima, jer omogućava praćenje celokupnog poslovanja sa njim.

Stednja resursa
ŠTEDNJA RESURSA

Štedi resurse, a naročito vreme vaših zaposlenih, jer nema višestrukog unošenja istih podataka. Podaci su odmah dostupni svima kojima trebaju, a zaposleni ne troše vreme na neinventivne poslove.

Medjuljudski odnosi
DOBRI MEĐULJUDSKI ODNOSI

Doprinosi dobrim odnosima među zaposlenima u različitim poslovnim jedinicama, jer svako radi svoj posao i niko ni na koga ne čeka kada je u pitanju razmena informacija.

Rast kompanije
BRŽI ODRŽIVI RAST KOMPANIJE

Ubrzava rast i razvoj kompanije na zdrav organski način pružajući pravovremene, tačne informacije donosiocima odluka od najnižeg do najvišeg nivoa.

Kratka istorija ERP-a

Termin je skovan tek 90-tih godina prošlog veka od strane Gartnera, ali sistem i njegovo poreklo zapravo datiraju još iz 60-tih. Tada se koncept primenjivao i odnosio na upravljanje resursima i proizvodnjom. Tokom 70-tih i 80-tih, sistem je evoluirao skladno sa razvojem svesti ljudske civilizacije prvo u sistem za planiranje potrebnog materijala – Material Requirements Planning (1970), a potom i u sistem za planiranje proizvodnih resursa – Manufacturing Resource Planning (1980), da bi se 90-tih oblikovao u ovo što danas poznajemo i zovemo ERP-om (Enterprise Resources Planning).
Kratka istorija ERP-a

ERP danas

Savremena verzija ovog softverskog proizvoda u sebi sadrži čak i tzv. front office poslovanje, odnosno objedinjuje i poslovne funkcije kao što su prodaja, marketing i korisnički servis, a uz dodavanje modula BI (Business Intelligence) pretvara se u moćno sredstvo za donošenje pravih poslovnih odluka.